Eğitim Sistemi

Neon yuva 12 kişilik butik sınıflarda her kazanım ve öğretiyi oyunun içine saklamayı başarmış özgün bir “oyunla eğitim” programı uygular.

  • Yuvamız Milli Eğitim Bakanlığından onay almış bir özel okuldur. Milli eğitim müfredatı eksiksiz takip edilmekte ancak bununla yetinilmemektedir.
  • Okulumuzda “okuma yazma” öğretilMEMEKtedir. Çocuklarımız okuma yazmaya hazır hale getirilmektedir.
  • Okulumuzda matematik sevdirilmesi gereken bir oyun olarak görülür. Çocuklarımızın matematiksel düşünme gücünün yükselmesi, bunu hayatın parçası haline getirerek matematikten zevk almaları en önemli matematiksel hedefimizdir.
  • Ayrıca belirlediğimiz kazanımlar doğrultusunda çocuklarımızın entelektüel gelişimini destekleyici etkinlikler gerçekleştirilmektedir. “Küçük öğretmenler sunumu” ve “çocukça genel kültür” saatlerimiz bu etkinliklerden bazılarıdır. Yuvamızda her hafta gezi, gözlem ve gösteri etkinliklerinden birine yer verilmektedir.
  • Yuvamızda sürekliliği olan aikido, İngilizce, orff, drama, dans, cimnastik gibi BRANŞ DERSLERİnin yanı sıra günü birlik yuvamızı ziyaret edecek sanatkarların vereceği tek seanslık tanıtım dersleri de olacaktır. Bunlar marangozluk, takı tasarımı, pasta süsleme, seramik ve ebru gibi dersleri kapsamaktadır.
  • Anadil gelişimine yönelik hedeflerimiz de sıradışıdır. Kelime haznesi geniş, mecaz, deyim, ima ve espiri yeteneği gelişmiş, dilin gizli anlamlarına hakim, ana dilini beden dili ile destekleyebilen, telaffuzu düzgün bireyler yetiştirebilmek için uzmanlarımız tarafından oyun ve etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca çocuklarımız her gün 20 dakika süren yarı yapılandırılmış halka sohbetine katılırlar.

Zeka Gelişim Destek Programı

Neon yuva çocuklarının kafası boş ve ezber bilgilerle doldurulmaz. Onlar öğrenmeyi öğrenir, öğrenme kapasiteleri geliştirilir.

Sosyal sorunların yanında akademik sorunlara da çözüm üretebilen, ezberleyerek değil kavrayarak öğrenen, ilişki kurmaya açık, üst düzey zihinsel becerileri gelişmiş, sorgulayan bireyler yetiştirmek tüm ders etkinliklerimizin ana hedefleri arasındadır. Ayrıca zeka gelişimini destekleyecek kitler, oyun ve etkinlik materyalleri için bir “zeka laboratuvarı”mız mevcuttur, günde 1 saat bu materyallere göre düzenlenmiş etkinliklerle grup beyin egzersizleri yapılacaktır. Ancak; mantık yürütme, eleştirel düşünme gibi beceriler zekanın bir parçası olup oldukça bireyseldir ve grup içi etkinliklerle beslenmesi ve sorgulanması yeterli değildir. Bu sebeple her öğrencimiz düzenli aralıklarla, kurumumuz tarafından özenle seçilmiş kitler ile “bireysel” olarak “düşünme becerileri” eğitimi alacak ve gelişim takip dosyalarında bu bireysel performanslarına da yer verilecektir. Bu takipler sonucunda çocukların geliştirilmesi gereken zayıf yönleri öğretmen ve ailelerle paylaşılacak, güçlü yönlerinin farkına varılarak desteklenmesi sağlanacaktır.

Montessori Eğitimi

*Montessori çocuğun yanlışı yaparak doğruyu bulmasını sağlayan, hayatın bir çok alanında beceri geliştirmeye yarayan bir eğitim yaklaşımıdır.

*Yöntem maliyetli olması sebebiyle dünyada yaygınlaşamamaktadır. Ülkemizde bir kaç üst segment yuva Montessori eğitimi vermektedir.

*Yuvamız bir Montessori okulu değildir ancak yuvamızda akademisyenlerden destek alınarak hazırlanmış, haftada 3 saatlik ve 35 haftalık Montessori etkinlikleri programı uygulanmaktadır.

*Yuvamız diğer kreş ve anaokullarının öğretmenlerine de “Montessori uygulamaları” konusunda akademik destek sağlamakta ve eğitimler vermektedir.

İngilizce (Play & Learn)

Yuvamızda İngilizce eğitimi, öğretmenin çocuklara kelime ve şarkı ezberletmesi biçiminde değil, dünyaca kabul görmüş play&learn (oynarken öğren) yaklaşımıyla verilmektedir. Öğretmen günün hedefleri doğrultusunda çocuklarla önceden tasarlanmış oyunlar oynar. Ayrıca kimi zaman onların ders ve yemek gibi zamanlarına da eşlik eder.

Bu süreç çocukların İngilizce dilini CÜMLE ve ANLAM bazında öğrenmelerini ve bundan ZEVK almalarını sağlar. Yıl sonunda bu yöntemle minimum 150 sözcük ve temel cümleler kurabilme hedeflenmektedir.

Davranış ve Görgü Eğitim Programımız

Okulumuzda sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi büyük önem taşır. HEDEF:

Sosyal ortamlarda kendi pozisyonunun farkına varan,
kendisinden beklenen doğru davranışı sergileyen,
Kaygı, korku, utanç, öfke gibi olumsuz duygularla başedebilen,
Liderlik ve uyum özelliklerine birarada sahip, sosyal bireyler yetiştirmek
Bu hedeflere ulaşmak için bilimsel yaklaşımların sentezlenmesiyle sosyal-duygusal gelişim programı oluşturulmuştur. Program ayrıntıları;

Sosyal gelişime destek:Yuvamızda yaş grubuna uygun özel bir metodla ve bu metod için geliştirilmiş materyaller yardımıyla her hafta 1 saat toplumsal yaşam (davranış ve görgü) dersi yürütülmektedir.Bu metod; empati kurma, toplumsal değerlere saygılı olma, rica etme, izin alma, gibi 200’ün üstünde beceriyi oyun içinde öğretmeyi amaçlamaktadır.

Duygusal zeka gelişimine destek;*zeka laboratuvarımızdaki duygusal zeka materyalleri yardımıyla,*drama saatlerimizde
*kontrollü kurgusal oyun saatlerimizde (high scope yaklaşımıyla)

*kimi zaman da psikoloğumuzun desteğiyle gerçekleşmektedir.

Bunun dışında okul yaşamı içinde öğrencilerimizin sosyal problemlere çözüm bulmasında BSÇ(Ben Sorun Çözerim) yaklaşımı benimsenmektedir. Öğretmenlerimiz bu yaklaşıma yönelik eğitim almıştır.

Yuvamızda ceza, yüksek ses ve olumsuz uyarıya yer yoktur; “yapma” yerine “bunu yap” stratejisi izlenmektedir. Öğrencilerimize düzenli değil seçkisiz, somut ve bilinçli olumlu pekiştireçler verilmektedir. Örneğin Efe arkadaşını zor durumdan kurtardığı için o gün eve bir “abilik sertifikası”yla dönebilir.

Çocuklarımızın bilişsel ve akademik alandaki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal alandaki üstün ve zayıf yönlerini beirlemek amacıyla da psikoloğumuz tarafından bazı gelişim ve izleme testleri uygulanacaktır.

Mail listemize katılın

[mc4wp_form]