Davranış ve Görgü Eğitim Programımız

davranis-ve-gorguOkulumuzda sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi büyük önem taşır. HEDEF:

  • Sosyal ortamlarda kendi pozisyonunun farkına varan,
  • kendisinden beklenen doğru davranışı sergileyen,
  • Kaygı, korku, utanç, öfke gibi olumsuz duygularla başedebilen,
  • Liderlik ve uyum özelliklerine birarada sahip, sosyal bireyler yetiştirmek

Bu hedeflere ulaşmak için bilimsel yaklaşımların sentezlenmesiyle sosyal-duygusal gelişim programı oluşturulmuştur. Program ayrıntıları;

Sosyal gelişime destek:Yuvamızda yaş grubuna uygun özel bir metodla ve bu metod için geliştirilmiş materyaller yardımıyla her hafta 1 saat toplumsal yaşam (davranış ve görgü) dersi yürütülmektedir.Bu metod; empati kurma, toplumsal değerlere saygılı olma, rica etme, izin alma, gibi 200’ün üstünde beceriyi oyun içinde öğretmeyi amaçlamaktadır. Duygusal zeka gelişimine destek;*zeka laboratuvarımızdaki duygusal zeka materyalleri yardımıyla,*drama saatlerimizde

*kontrollü kurgusal oyun saatlerimizde (high scope yaklaşımıyla)

*kimi zaman da psikoloğumuzun desteğiyle gerçekleşmektedir.

  • Bunun dışında okul yaşamı içinde öğrencilerimizin sosyal problemlere çözüm bulmasında BSÇ(Ben Sorun Çözerim) yaklaşımı benimsenmektedir. Öğretmenlerimiz bu yaklaşıma yönelik eğitim almıştır.
  • Yuvamızda ceza, yüksek ses ve olumsuz uyarıya yer yoktur; “yapma” yerine “bunu yap” stratejisi izlenmektedir. Öğrencilerimize düzenli değil seçkisiz, somut ve bilinçli olumlu pekiştireçler verilmektedir. Örneğin Efe arkadaşını zor durumdan kurtardığı için o gün eve bir “abilik sertifikası”yla dönebilir.
  • Çocuklarımızın bilişsel ve akademik alandaki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal alandaki üstün ve zayıf yönlerini beirlemek amacıyla da psikoloğumuz tarafından bazı gelişim ve izleme testleri uygulanacaktır.

Mail listemize katılın

[mc4wp_form]